top of page
Search
  • artistaarch

אדריכלות ירוקה

Updated: Apr 29, 2023

אז מהי בדיוק אדריכלות ירוקה?

אדריכלות ירוקה היא התיחסות לבניה שהחלה לצבור פופולריות ב 25-30 שנה האחרונות. כיום נהוג לכנות זאת גם "אדריכלות בת קיימא", ולמעשה מדובר בתכנון ובניה השואפים להפחית עד כמה שניתן את השפעתה השלילית של תהליך הבניה ושל השימוש בבית עצמו על הסביבה. אם פעם התיחסו לבניה ירוקה כאל בניה לא סטנדרטית, כיום כבר יש למכון התקנים הישראלי תקן מיוחד לבניה ירוקה, וגם הציבור הרחב כבר מתיחס לבניה ירוקה כאל דרך אחראית והגיונית לבנות.

ניתן ליחס את ניצני המהפכה הירוקה לתקופת המודעות החברתית של שנות ה 60 וסגנון עיצוב האירופאי, כמו למשל זה שפופולרי בסקנדינביה. משם, טכניקות בניה חדישות הובילו לפיתוחם של חומרים חדישים ותפיסות חדישות של עיצוב. ואכן, פרוייקטים ירוקים מוצלחים כרוכים ברשימה ארוכה של גורמים החל משימוש חסכני בחומרי בניה, שיקולים פונקציונליים מדוקדקים, אקלים ומיקום.

אז מה הופך פרויק בניה ל"ירוק"?

בגדול, ניתן לארגן את נושא האדריכלות הירוקה למספר תחומי יישום: קיימות, חומרים, חסכון באנרגיה, שימוש בקרקע והפחתה בחומרי פסולת.

קיימות: הרעיון כאן הוא שמבנים ירוקים מתוכננים לא רק לשימוש בהווה אלא שתכנונם לוקח בחשבון גם שימושים בעתיד. זה אומר שניתן "למחזר" בית שתוכנן כמבנה מסתגל מספר פעמים במהלך חייו. במידה ומסיבות טכניות לא ניתן להשתמש במבנה לצרכים חדשים, אז לפחות ניתן למחזר את החומרים ממנו הוא בנוי בקלות.

חומרים: תהליך הבניה נשען על ניצול של מגוון רחב של חומרים. בניה ירוקה מפחיתה את התלות בחומרים הצורכים משאבים טבעיים. כיום עמודים לרשותינו יותר ויותר חומרים ומוצרים העשויים מחומרים ממוחזרים, ידידותיים לסביבה ויעילים. כמו כן, בבית ירוק מתיחסים גם לתהליך הבניה על ידי כך שמשתמשים בחומרים שלא מייצרים הרבה פסולת או כאלו שניתן למחזר. כל זה תורם לתהליך בניה יעיל ורגיש לסביבה.

חסכון בארנרגיה: עוד צד חשוב בבניה ירוקה הוא שילוב של מערכות מכניות חסכוניות ושיטות שונות לחסכון בארנרגיה. מבנים ירוקים מתוכננים להפחית או להימנע משימוש בדלקים טבעיים. כמו כן הם עוזרים להפחית את כמות הפסולת על ידי מיחזור מים אפורים, ניצול אור טבעי, חימום מים ויצירת חשמל מאנרגיה סולארית, ועוד אמצעים לחסכון באנרגיה.

שימוש בקרקע: בחירת הקרקע ומיקום הבית על המגרש משחקים אף הם תפקיד חשוב בתכנון ירוק. בית ירוק ממוקם כך שיוכל לנצל את האקלים ואת הסביבה. תנאים אלו לא רק משפיעים על יעילותו והפונקציונליות של הבנין, אלא גם על הסביבה והחברה בכלל. תכנון שמתיחס באחריות לשימוש בקרקע עושה זאת על ידי התחשבות באקלים, בתחבורה ובסביבה הטבעית.

הפחתה בחומרי פסולת: פרוייקט בניה מייצר כמות אדירה של פסולת בנין. בניה ירוקה מפחיתה את כמות הפסולת למשל על ידי שימוש במערכות בניה מודולריות, חומרים ממוחזרים, ושימוש יעיל בחומרים. הבנין הירוק האידיאלי אינו מייצר כלל פסולת בנין אם במהלך הבניה או בעת השימוש בו.

לסיכום, תכנון אדריכלי ירוק הופך לאט לאט להיות חלק בלתי נפרד מפרוייקטים של בניה בארץ. בעוד המשאבים הטבעיים שלנו הולכים ופוחתים, בניה ירוקה תתפוס תפקיד יותר ויותר מרכזי בסביבה שלנו.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page